HYDS skal produsere grønt hydrogen med kraftselskap på Østlandet

Hydrogen Solutions (HYDS) er valgt til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Det er kraftprodusenten Glitre Energi som ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. […]

Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngårhydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige. Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon […]