Kraftselskap kjøper andel i HYDS

Det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Energi kjøper seg inn i Hydrogen Solutions AS (HYDS) med en andel på 10 prosent. Fra før eies selskapet av Sunnhordland kraftlag AS (SKL), i tillegg til en gruppe private investorer. – Dette er en stor begivenhet for oss. Det gir HYDS styrke og stabilitet at enda en markant aktør fra […]

HYDS skal levere styringssystem til Varanger kraft Hydrogen

Denne uka signerte Hydrogen Solutions (HYDS) og Varanger kraft Hydrogen en avtale om leveranse av styringssystem til hydrogenproduksjonsanlegget til Varanger kraft i Berlevåg. Avtalen innebærer at HYDS skal utvikle et styringssystem, inkludert opsjon for samarbeid om drift av anlegget.  –  Samarbeidet og avtalen med Varanger kraft Hydrogen er et steg på veien til å tilby […]

Åkrafjorden kan bli Norges «grønneste» fjord

Åkrafjorden i Sunnhordland kan bli markedsledende innen grønn turisme de kommende årene, ved hjelp av kortreiste fornybare energiløsninger. Det er konklusjonen i en konseptstudie som har sett på hvordan man med innovative løsninger kan redusere CO2– og luftforurensing knyttet til aktiviteter i fjorden. – Åkrafjorden Oppleving AS er en paraplyorganisasjon for 11 reiselivsbedrifter i Åkrafjordområdet. […]

Vil skapa kraftsenter for grøn energi og blåe vekstnæringar

Sandvikvåg Næringspark AS har inngått avtalar med Hydrogen Solutions (HYDS) og NorSea Group om utvikling, drift og etablering i det nye næringsområdet som er i støypeskeia nordaust i Fitjar. Etter å ha sikra seg eit vel 150 mål stort område mellom E39 og Færøyosen, like aust for Sandvikvåg ferjekai, har Sandvikvåg Næringspark AS signert intensjonsavtalar […]

HYDS skal produsere grønt hydrogen med kraftselskap på Østlandet

Hydrogen Solutions (HYDS) er valgt til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Det er kraftprodusenten Glitre Energi som ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. […]

Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngårhydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige. Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon […]