Kraftselskap kjøper andel i HYDS

Det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Energi kjøper seg inn i Hydrogen Solutions AS (HYDS) med en andel på 10 prosent. Fra før eies selskapet av Sunnhordland kraftlag AS (SKL), i tillegg til en gruppe private investorer. – Dette er en stor begivenhet for oss. Det gir HYDS styrke og stabilitet at enda en markant aktør fra […]

HYDS skal levere styringssystem til Varanger kraft Hydrogen

Denne uka signerte Hydrogen Solutions (HYDS) og Varanger kraft Hydrogen en avtale om leveranse av styringssystem til hydrogenproduksjonsanlegget til Varanger kraft i Berlevåg. Avtalen innebærer at HYDS skal utvikle et styringssystem, inkludert opsjon for samarbeid om drift av anlegget.  –  Samarbeidet og avtalen med Varanger kraft Hydrogen er et steg på veien til å tilby […]

HYDS overtar Liquiline

Hydrogen Solutions AS (HYDS) overtar alle aksjer i Liquiline AS, og selskapet blir et heleid datterselskap av HYDS. Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Liquiline etablerte HYDS i februar 2021 som en felles satsing på lokalprodusert grønt hydrogen. Målsettingen med selskapet er å utvikle, bygge, eie og drifte skalerbare hydrogenanlegg, og bidra til å bygge opp en […]

Åkrafjorden kan bli Norges «grønneste» fjord

Åkrafjorden i Sunnhordland kan bli markedsledende innen grønn turisme de kommende årene, ved hjelp av kortreiste fornybare energiløsninger. Det er konklusjonen i en konseptstudie som har sett på hvordan man med innovative løsninger kan redusere CO2– og luftforurensing knyttet til aktiviteter i fjorden. – Åkrafjorden Oppleving AS er en paraplyorganisasjon for 11 reiselivsbedrifter i Åkrafjordområdet. […]

Vil skapa kraftsenter for grøn energi og blåe vekstnæringar

Sandvikvåg Næringspark AS har inngått avtalar med Hydrogen Solutions (HYDS) og NorSea Group om utvikling, drift og etablering i det nye næringsområdet som er i støypeskeia nordaust i Fitjar. Etter å ha sikra seg eit vel 150 mål stort område mellom E39 og Færøyosen, like aust for Sandvikvåg ferjekai, har Sandvikvåg Næringspark AS signert intensjonsavtalar […]

HYDS skal produsere grønt hydrogen med kraftselskap på Østlandet

Hydrogen Solutions (HYDS) er valgt til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Det er kraftprodusenten Glitre Energi som ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. […]

Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngårhydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige. Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon […]

Green Hydrogen Systems receives another order from Liquiline for a new project in Norway

Green Hydrogen Systems, a leading provider of efficient pressurised alkaline electrolysers used in on-site hydrogen production based on renewable electricity, has today signed an agreement with Liquiline for delivering electrolysis equipment for a project in Norway with Dalane Energi as the end customer. Hydrogen Solutions (HYDS) and the Port of Egersund are also closely involved […]

Verdens første fullskala testsenter for grønne energibærere

grønne drivstoff. Foto: Statsministerens kontor

Sustainable Energy katapultsenter med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Senteret som skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart, ble lansert av statsminister Erna Solberg på Stord 1. oktober. Det nye senteret skal stå klart tidlig i 2021 med nye […]