HYDS overtar Liquiline

Hydrogen Solutions AS (HYDS) overtar alle aksjer i Liquiline AS, og selskapet blir et heleid datterselskap av HYDS. Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Liquiline etablerte HYDS i februar 2021 som en felles satsing på lokalprodusert grønt hydrogen. Målsettingen med selskapet er å utvikle, bygge, eie og drifte skalerbare hydrogenanlegg, og bidra til å bygge opp en […]

Åkrafjorden kan bli Norges «grønneste» fjord

Åkrafjorden i Sunnhordland kan bli markedsledende innen grønn turisme de kommende årene, ved hjelp av kortreiste fornybare energiløsninger. Det er konklusjonen i en konseptstudie som har sett på hvordan man med innovative løsninger kan redusere CO2– og luftforurensing knyttet til aktiviteter i fjorden. – Åkrafjorden Oppleving AS er en paraplyorganisasjon for 11 reiselivsbedrifter i Åkrafjordområdet. […]

Vil skapa kraftsenter for grøn energi og blåe vekstnæringar

Sandvikvåg Næringspark AS har inngått avtalar med Hydrogen Solutions (HYDS) og NorSea Group om utvikling, drift og etablering i det nye næringsområdet som er i støypeskeia nordaust i Fitjar. Etter å ha sikra seg eit vel 150 mål stort område mellom E39 og Færøyosen, like aust for Sandvikvåg ferjekai, har Sandvikvåg Næringspark AS signert intensjonsavtalar […]

HYDS skal produsere grønt hydrogen med kraftselskap på Østlandet

Hydrogen Solutions (HYDS) er valgt til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Det er kraftprodusenten Glitre Energi som ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. […]

Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngårhydrogensamarbeid med Småkraft AS, Europas største småkraftaktør. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i det store verdiskapingspotensialet som grønt hydrogen representerer, og med denne samarbeidsavtalen sikres tilgangen til kraft fra mer enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige. Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av fornybar strømproduksjon […]

Green Hydrogen Systems receives another order from Liquiline for a new project in Norway

Green Hydrogen Systems, a leading provider of efficient pressurised alkaline electrolysers used in on-site hydrogen production based on renewable electricity, has today signed an agreement with Liquiline for delivering electrolysis equipment for a project in Norway with Dalane Energi as the end customer. Hydrogen Solutions (HYDS) and the Port of Egersund are also closely involved […]

Verdens første fullskala testsenter for grønne energibærere

grønne drivstoff. Foto: Statsministerens kontor

Sustainable Energy katapultsenter med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Senteret som skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart, ble lansert av statsminister Erna Solberg på Stord 1. oktober. Det nye senteret skal stå klart tidlig i 2021 med nye […]

Starter grønn hydrogenproduksjon på Vestlandet

SATSER PÅ STORD: Fra venstre, Thor Henrik Hagen (HYDS), Willie Wågen (Sustainable Energy katapultsenter), Magnar Aaland (Alltec Services) og Vegard Frihammer (Greenstat). Foto: SUSTAINABLE ENERGY KATAPULTSENTER

Nystartede Stord Hydrogen kan produsere 140 tonn grønn hydrogen hvert år. Selskapet er et felles prosjekt av Hydrogen Solutions (HYDS), Sustainable Energy katapultsenter, Alltec Services og Greenstat og starter produksjonen på Heiane på Stord allerede til våren. «Dette er en merkedag for grønn industriutvikling. Ikke bare blir grønt hydrogen tilgjengelig for markedet, det skal også […]