Ledige stillinger

Vi vokser – vil du bli med oss på det grønne skiftet?

NØKKELROLLER I GRØNN TEKNOLOGIUTVIKLING

HYDS skal produsere lokal og skalerbar grønn hydrogen. Våre to første anlegg er under bygging og vi jobber med flere spennende prosjekter med oppstart i 2022. Vi tar med dette en solid posisjon i markedet og etablerer oss som ledende, landsdekkende utvikler, utbygger, eier og drifter av hydrogenanlegg.

Vi har for øyeblikket 4 ledige stillinger og vi ser etter deg som har interesse for grønn teknologiutvikling og som ønsker å være med å lage løsninger for fremtiden:

Leder for engineering:

Som leder for engineering vil du være en del av driftsorganisasjonen, men vil likevel jobbe på tvers i selskapet. Du får hovedansvaret for å følge opp engineeringsarbeidet i våre tidligfaseprosjekt og pågående byggeprosjekt, samt følge opp anleggene i driftsfasen. Du vil sørge for kompetanseutvikling i organisasjonen innenfor engineering og bidra til et sterkt sikkerhetsfokus, både internt og ut mot våre kunder. Leder for engineering vil videreutvikle vår visjon om å skape skalerbare og standardiserte løsninger.

Forretningsutvikler

Som forretningsutvikler vil du være en del av forretningsutviklings-organisasjonen og ha en viktig rolle i å sikre oss nye prosjektmuligheter og samtidig bidra til teknologi og hydrogensalg. Du vil jobbe tett med teamene som både bygger og drifter anleggene og bidra til at vi holder posisjonen som en ledende utvikler, bygger, eier og drifter av lokale og skalerbare hydrogenanlegg. Vi ser etter en offensiv kollega som evner å kombinere strategisk tenkning med utadrettet salgs- og prosjektarbeid. Du er en relasjonsbygger med god kommersiell teft, analytiske evner og et sterkt ønske om å bidra til det grønne skiftet. 

Leder for HMS&K:

Som leder for HMS&K vil du være en del av driftsorganisasjonen og få hovedansvaret for å bygge opp og videreutvikle vårt HMS- og kvalitetssystem. I tillegg til å følge opp HMS&K i drift vil du også delta i våre pågående prosjekter med ansvar innenfor HMS&K og oppfølging mot offentlige myndigheter. Du vil sørge for kompetanseutvikling i organisasjonen innenfor kvalitet og HMS, og bidra til et sterkt sikkerhetsfokus, både internt og ut mot våre kunder. Leder for HMS&K vil ha ansvar for oppfølging av instrukser og rutiner, samt årlige kvalitetsmål og revisjonsplaner.

Leder for forskning- og utvikling

Som leder for forskning og utvikling vil du være en del av forretningsutviklings-organisasjonen og ha hovedansvaret for å følge opp forskning og utvikling i våre forskningssamarbeid. Du vil jobbe på tvers i organisasjonen og sikre at forskning og utvikling blir tatt inn i tidligfaseprosjekt, byggeprosjekt samt i driftsfasen. Du vil jobbe aktivt inn mot våre potensielle teknologileverandører og samarbeidspartnere og bidra med å sikre tilgang til den fremste teknologien i våre prosjekter. Du vil jobbe mot virkemiddelapparatet og være ansvarlig for innovasjonssøknader. Du vil sørge for kompetanseutvikling i organisasjonen knyttet til teknologiutvikling. 

Vil du bli med på laget?

Du får en nøkkelrolle i selskapet, og en unik sjanse til å bli med på en spennende hydrogensatsing. Vi har store vekstambisjoner, og skal bidra til verdiskapning og en bærekraftig utvikling av mennesker, natur og kultur med et sterkt sikkerhetsfokus. Du vil være en aktiv bidragsyter til vårt sterke fokus på kontinuerlige forbedringer. Du har relevant høyre utdanning, fortrinnsvis mastergrad, og er en god relasjonsbygger og lagspiller. Du har egen drivkraft til å utvikle og gjennomføre prosjekter og prosesser.

Nysgjerrig?

Har du spørsmål om stillingene og ønsker en uforpliktende kontakt? Følgende kontaktpersoner er mulig å kontakte:

    • CEO/Daglig leder – Thor Henrik W Hagen – +47 901 71 479
    • Chief Operating Officer – Vigdis Hjertaker Hope – +47 975 82 600
    • Head of Business Development & Sales – Knut Førland – +47 918 41 001

 

I denne rekrutteringen samarbeider HYDS med Human AS. (Link til stillingsannonse hos Human AS.) Dersom du ønsker en konfidensiell kontakt med spørsmål om prosessen er vår rådgiver i Human AS, Edvard Thormodsæter, tilgjengelig på tlf + 47 95 88 22 99.

Link til søknadskjema finner du her og du vil i søknadsskjemaet bli bedt om å angi hvilke av stillingene du søker på. Vennligst også begrunn dette i din søknadstekst.