HYDS skal produsere grønt hydrogen med kraftselskap på Østlandet

Hydrogen Solutions (HYDS) er valgt til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud.

Det er kraftprodusenten Glitre Energi som ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. Dersom Glitre Energi beslutter å realisere hydrogenanlegget vil HYDS også få oppdraget med å bygge og drifte det.

– Dette er et veldig spennende pilotprosjekt med et fremoverlent kraftkonsern. I utviklingsfasen kommer vi til å jobbe tett med Glitre Energi både på byggsiden og med å sikre markedspotensialet. Dette gir oss også en inntreden på Østlandet. Potensialet er stort og vi legger til rette for en skalerbar utvikling, sier Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS.

Fra før har HYDS to anlegg under bygging, ett på Stord og ett i Egersund. Dersom anlegget til Glitre Energi realiseres vil HYDS være totalleverandør, og levere nøkkelkomponenter som elektrolysør og kompressor.

– I tillegg skal vi ha et koordinerende driftsansvar. Der kommer kompetansen vi opparbeider oss fra de to andre anleggene godt med, sier Hagen. 

HYDS ble etablert i mars 2021 med Sunnhordland kraftlag og Liquiline som eiere.

Skal utnytte vannkraften bedre

Glitre Energi vurderer å investere i hydrogenproduksjon for å utnytte strømproduksjonen i elvekraftverk mer optimalt.

– Med våre elvekraftverk har vi en begrenset mulighet til å regulere vannet i vassdragene.  Gjennom denne piloten ønsker vi å se om hydrogenproduksjon kan øke verdien av vannkraften, ved å bruke tidene med lav pris til å produsere hydrogen, forteller Martine Andersen Ulvin, prosjektleder i Glitre Energi.

Ønsker å bytte ut diesel med hydrogen

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen. Gjennom prosjektet ønsker Glitre Energi å bidra til at anleggsbransjen erstatter diesel med hydrogen.

– Verdikjeden rundt hydrogen er fortsatt veldig umoden, og trenger aktører som kan løfte den og få i gang et marked. Vi er et kraftkonsern som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og prøver med dette pilotprosjektet å ta et tak for å styrke verdikjeden, sier Ulvin.

– Det at HYDS kan levere et nøkkelferdig produkt var avgjørende for at vi valgte dem som samarbeidspartner. HYDS har både kompetanse og praktisk erfaring med å sette opp hydrogenproduksjon, forteller Ulvin.

Øyvind Dale, Thor Henrik W. Hagen, Knut Førland og Vigdis Hjertaker Hope i HYDS.

Flere nyheter