Ledige stillinger

Vil du bli med oss på det grønne skiftet?

HYDS skal produsere grønt hydrogen, lokalt og skalerbart. Våre to første anlegg er under bygging og vi jobber med flere spennende prosjekter med oppstart i 2023. Vi tar med dette en solid posisjon i markedet og etablerer oss som en ledende og landsdekkende utvikler, utbygger, eier og drifter av hydrogenanlegg.

Ta kontakt om du er interessert i å bli med på det grønne skiftet.