Ledige stillinger

Vi skaper det grønne skiftet. Bli med oss på laget!

Hydrogen Solutions (HYDS) er etablert for å utvikle, bygge, eie og drifte anlegg for lokalproduksjon av grønn hydrogen med ett særlig maritimt fokus. Vi intensiverer satsingen vår innenfor det grønne skiftet.

Vårt første anlegg er under oppføring og vil produsere grønn hydrogen innen Q2-2022. er i en oppstart og vekstfase og du vil få muligheten til å være å forme ett nytt selskap med store ambisjoner.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men er alltid på jakt etter folk med ambisjoner om å påvirke det grønne skiftet. 

Kontakt:
Daglig leder Thor Henrik W Hagen, mobil 901 71 479 eller e-post: thor.henrik.hagen@hyds.no