Ledige stillinger

Vi skaper det grønne skiftet. Bli med på laget!

Hydrogen Solutions (HYDS) er etablert for å utvikle, bygge, eie og drifte anlegg for lokalproduksjon av grønn hydrogen med ett særlig maritimt fokus. Vi intensiverer satsingen vår innenfor det grønne skiftet, og trenger i denne forbindelse flere med på laget vårt.

Vårt første anlegg er under oppføring og vil produsere grønn hydrogen innen Q2-2022. er i en oppstart og vekstfase og du vil få muligheten til å være å forme ett nytt selskap med store ambisjoner.

Operativ teknisk leder

Som teknisk leder i HYDS vil du få hovedansvaret for å bygge opp vår tekniske avdeling. Du vil også bli sentral i konseptutviklingen av nye kommersielle hydrogenløsninger, med hovedfokus på det maritime markedet.  

Målet er å bygge opp et solid fundament basert på prosjektene vi for tiden har under utvikling, ta en solid posisjon i markedet, og sikre at vi innen 2026 har etablert oss som en ledende landsdekkende utvikler, bygger, eier og drifter av hydrogenanlegg. 

Du får en nøkkelrolle i selskapet, og en unik sjanse til å bli med på en spennende hydrogensatsing sammen med våre aktive eiere, SKL og Liquiline. Vi har store vekstambisjoner, og skal bidra til verdiskapning og en bærekraftig utvikling av mennesker, natur og kultur med et sterkt sikkerhetsfokus.  

Du har god kommersiell forståelse, høyere relevant utdanning og erfaring fra teknisk ledelse. Du er en relasjonsbygger og lagspiller og har egen drivkraft til å utvikle, analysere og gjennomføre prosjekter og prosesser.

Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder, og vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av HYDS.  

Prosjektleder

Som prosjektleder i HYDS vil du være med å lede og bygge våre første anlegg som når er under utvikling og oppføring, samtidig som vi utvikler nye prosjekt. Du vil være ett viktig bindeledd for å sikre synergier og erfaringer fra de første prosjektene til utviklingen av nye prosjekter.

Målet er å bygge opp et solid fundament basert på prosjektene vi for tiden har under utvikling, ta en solid posisjon i markedet, og sikre at vi innen 2026 har etablert oss som en ledende landsdekkende utvikler, bygger, eier og drifter av hydrogenanlegg.

Du får en nøkkelrolle i selskapet, og en unik sjanse til å bli med på en spennende hydrogensatsing sammen med våre aktive eiere, SKL og Liquiline. Vi har store vekstambisjoner, og skal bidra til verdiskapning og en bærekraftig utvikling av mennesker, natur og kultur med et sterkt sikkerhetsfokus. 

Stillingen inngår i ledergruppen, og vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av HYDS. 

Du har god kommersiell forståelse, høyere relevant utdanning og erfaring fra prosjektledelse. Du er en relasjonsbygger og lagspiller og har egen drivkraft til å utvikle, analysere og gjennomføre prosjekt.

Operativ HMS-K leder

Som HMS-K leder vil du være med å bygge en kompetent organisasjon med et solid fundament, hvor sikkerhet og kvalitet skal være i kjernen av våre operasjoner. Du vil samtidig bidra aktivt til utvikling av sikre og kommersielle løsninger innenfor hydrogenteknologi.

Målet er å bygge opp et solid fundament basert på prosjektene vi for tiden har under utvikling, ta en solid posisjon i markedet, og sikre at vi innen 2026 har etablert oss som en ledende landsdekkende utvikler, bygger, eier og drifter av hydrogenanlegg.

Du får en nøkkelrolle i selskapet, og en unik sjanse til å bli med på en spennende hydrogensatsing sammen med våre aktive eiere, SKL og Liquiline. Vi har store vekstambisjoner, og skal bidra til verdiskapning og en bærekraftig utvikling av mennesker, natur og kultur med et sterkt sikkerhetsfokus. 

Stillingen inngår i ledergruppen, og vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av HYDS. 

Du har er analytisk og strukturert, har høyere relevant utdanning og erfaring fra teknisk ledelse. Du er en relasjonsbygger og lagspiller og har egen drivkraft til å utvikle og gjennomføre prosjekter og prosesser.

Som HMS-K Leder vil du få hovedansvaret for å bygge opp og videreutvikle vårt HMS- og kvalitetssystem.

Andre arbeidsoppgaver som inngår i rollen:

  • Sørge for kompetanseutvikling i organisasjonen innenfor kvalitet og HMS
  • Bidra til et sterkt sikkerhetsfokus, både internt og ut mot våre kunder
  • Oppfølging av instrukser og rutiner, samt årlige kvalitetsmål og revisjonsplaner
  • Være en aktiv bidragsyter til vårt sterke fokus på kontinuerlige forbedringer

Kvalifikasjoner:

  • Ingeniørutdanning, gjerne med spesialisering innenfor fornybar energi/hydrogen
  • Erfaring med, og interesse for HMS- og kvalitetsledelse
  • God kjennskap til problemløsningsteknikker innen kvalitetsledelse
  • Relevant praksis, gjerne fra maritim virksomhet
  • Beherske muntlig/skriftlig engelsk

Vår ekspansjon byr på utfordringer og muligheter som krever stor grad av fleksibilitet og sterk vilje til å bidra på tvers av fagene. Vi ser etter deg som har god praktisk innsikt og interesse for grønn teknologiutvikling. Du må kunne vise initiativ og ha evne til å jobbe målrettet og systematisk. Gode kommunikasjonsferdigheter er viktig siden du vil jobbe i team, samt ha utstrakt kontakt med kunder, leverandører og offentlige myndigheter.

Informasjon og søknadsfrist

For alle stillingene gjelder:
Søknad med CV sendes innen
 17. oktober 2021 til jobb@skl.as 

For mer informasjon og spørsmål til stillingene, kontakt:
Daglig leder Thor Henrik W Hagen, mobil 901 71 479 eller e-post: thor.henrik.hagen@hyds.no