Om grønn hydrogen

Hva er grønn hydrogen?

Ulike typer hydrogen, gjerne kalt “vannstoff”, blir produsert i Norge i dag. Fra personlig bruk i biler til større industrier kan denne usynlige energibæreren bli brukt for å bevege oss fremover. Men hva er hydrogen egentlig, hva er grønn hydrogen og hvordan er innovasjonssektoren bygget opp rundt dette? Her skal vi oppklare noen av hovedspørsmålene.

En verdifull energibærer

Hydrogen (H2) er det letteste og dermed det vanligste grunnstoffet i universet. På grunn av sin sammensetning ble det tidligere kalt “vannstoff”. Hydrogen finnes ikke uavhengig fra andre stoffer i naturen og må derfor produseres. Det finnes ulike måter å produsere hydrogen på. Noen av de er mer miljøvennlig enn andre og dermed bedre tilrettelagt for hverdagen i en framtidsretta verden. 

Ren energibærer skaper energiskifte

Selv om hydrogen er en usynlig gass, så bruker vi tre farger når vi snakker om hydrogenproduksjon i Norge og det er viktig å forstå forskjellen mellom disse.  

  • Grå hydrogen: Dette er den mest produserte typen hydrogen vi har i Norge. Den dannes fra å brenne de fossile brenslene kull, olje og naturgass. Prosessen fanger ikke opp klimagassene som er laget i prosessen og produserer store utslipp. 
  • Blå hydrogen: Blå hydrogen produseres i dampreformering (kjemisk reaksjon mellom hydrokarboner og fossile brensler) av kull, olje og naturgass. I prosessen oppstår hydrogen, men også karbondioksid. Blå hydrogen kan bli beskrevet som «lavkarbonhydrogen», men dannelse av klimagasser blir ikke unngått og det er nødvendig å fange og lagre disse gassene i karbonfangstanlegg.  
  • Grønn hydrogen: Dette blir produsert gjennom elektrolyse (elektrokjemisk reaksjon for å dele vann i komponenter av hydrogen og oksygen) av fornybare energikilder, som sol, vann eller vindkraft. Dette er et nullutslippsalternativ til grå hydrogen og vi trenger ikke karbonfangst eller lagring som blå karbon krever. 

 

Målet må være å erstatte grått hydrogen med grønt eller blått hydrogen som er de mer miljøvennlige alternativene. HYDS fokuserer på en effektiv og skalerbar produksjon av grønn hydrogen eller også kalt “rent hydrogen”, som leder til en mer innovativ bruk av hydrogen.  

Hva blir grønn hydrogen brukt til?

Først og fremst vil mer effektiv produksjon av grønn hydrogen føre til dekarbonisering av ulike sektorer som industri, mobilitet, energilagring.  

Industri 

De fleste industrielle prosesser bruker energi. Noen prosesser, som dannelsen av veldig høy varme, krever mer energi enn konvensjonelle energikilder med lave CO2-utslipp kan tilby. Hydrogen blir sett på som en kraftfull erstatning av miljøfiendtlige energikilder som naturgass og kull. Som navnet tilsier, blir grønn hydrogen ansett som et godt nullutslippsalternativ til grå hydrogen og kan erstatte grå hydrogen i mange industriområder. 

Mobilitet 

Hydrogenbiler er ikke en sjeldenhet, men vane på de norske gatene og den internasjonale mobilsektoren utvider tilbudet av hydrogen drivende kjøretøyer stadig. Både privatsektor og offentlige institusjoner har begynt å dekarbonisere deres transportmåter. Innovasjoner har i det siste nådd tunge nyttekjøretøyer som lastebiler og skip.  

Energilagring 

Grønn hydrogen er løsningen på et av våre store energiproblem – Upåliteligheten til naturlige energikilder. Når vinden ikke blåser, blir det ingen vindenergi, når sola ikke skinner blir det ingen solenergi. Grønn hydrogen som blir laget fra sol, vind, eller vannkraft, er en måte å lagre overflødig energi på.  

Innovasjonssektor rundt grønn hydrogen

Norge har vært flink de siste årene med å øke produksjonen av grønn hydrogen. Reduserte kostnader ved å produsere den ved hjelp av fornybar energi, sammen med et mål om å redusere klimagassutslipp, har gitt rent hydrogen et enestående løft. Et skifte til fornybar energi skaper større muligheter for å produsere rimeligere grønn hydrogen. Det ligger fortsatt utfordring i dispensering og bunkring av den total klimanøytrale energibæreren.  

Les mer om hvordan HYDS jobber for å gjør produksjonen av grønn hydrogen skalerbar og gjør det tilgjengelig for markedet.