Hydrogen Solutions er et eget aksjeselskap eid av SKL og Liquiline

Liquiline har røtter tilbake til 2005 og har lang erfaring frå teknisk service, produksjon, transport, langring og distribusjon fo LNG industrien. I dag jobber selskapet aktivt for å lage utslippsfrie nøkkelferdige hydrogenløsninger og spesialiserer seg på produksjon og distribusjon av hydrogen. Liquiline skal bidra til å avkarbonisere maritim sektor og landtransport ved å bruke hydrogen. Selskapet skal bidra med sin LNG-ekspertise for å møte det fossilfrie samfunnet.

SKL er et framtidsretta energiselskap som primært jobber med vannkraftproduksjon. Selskapet har en uttalt målsetting om å etterlate seg minst mulig fotavtrykk i naturen og skape gode samfunn for de kommende generasjoner. SKL legger bærekraftig utvikling til grunn for all sin vannkraftproduksjon og investerer i selskaper som produserer grønn energi.

Nettverk

HYDS er en liten aktør med et stort hjerte for å samarbeide med de beste om å skape en utslippsfri framtid.
Vi samarbeider både med lokale og internasjonale aktører. Vårt mål er at vi sammen skal skape gode løsninger for framtiden.

Noen av de vi samarbeider med:

Høgskulen på Vestlandet
Maritime Clean Tech West
Sustainable Energy katapultseter
Alltec Services
Greenstat