PROJECT DEVELOPER

Tilgang til energi er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Det trengs flere og nye bærebjelker inn i energimiksen, – en av disse er hydrogen. Vi tar utfordringen på alvor og vår løsning er å utvikle, bygge, eie og drifte produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Skalerbar, lokal og grønn hydrogenproduksjon vil bli en sterk bidragsyter til den bærekraftige samfunnsutviklingen vi alle ønsker.

Vi etablerte HYDS i 2021 og i mai 2023 kunne vi markere åpning av vårt første produksjonsanlegg på Stord. Ved utgangen av året vil vi også ha åpnet et nytt anlegg i Egersund. Flere anlegg er under utvikling og bygging, – også det internasjonale markedet kommer stadig nærmere. Vi opplever vekst og får bekreftelser fra store og solide aktører som både tror på forretningsmodellen vår og markedet for grønt hydrogen.

Vi søker nå en engasjert prosjektutvikler som kan initiere og utforske nye prosjektmuligheter. Ditt hovedfokus vil være å identifisere og utvikle nye partnerskap og fysiske lokasjoner som resulterer i bygging av nye produksjonsanlegg for hydrogen. Du vil være i dialog med en rekke ulike interessenter. En viktig del er å jobbe aktivt med å utvikle vårt nettverk av strømnett- og energileverandører samt ulike teknologileverandører. Du vil avklare konkrete forhold, eksempelvis i dialog med grunneiere eller offentlige myndigheter i spørsmål knyttet til regulering og konsesjoner. Utvikling av relasjoner til samarbeidspartnere og leverandører i tidlig fase vil også legge grunnlaget for viktige deltakere i senere byggefase og drift av anlegget. Din inngående kunnskap om de enkelte prosjektmulighetene under utvikling, vil gi verdifulle innspill inn mot endelige investeringsbeslutninger.
 
Dersom du kjenner deg igjen i flere av kvalifikasjonene nedenfor, vil vi gjerne høre fra deg:

  • Høyere utdanning innen et relevant fagområde, fortrinnsvis teknisk fagretning.
  • Kjennskap til eller erfaring fra kraft- og fornybarbransjen.
  • Kjennskap til eller erfaring fra offentlige planprosesser, eiendomsutvikling og kommersielle forhandlinger og avtaler.

Som person er du en proaktiv lagspiller med god kommersiell forståelse og evne til å bygge sterke relasjoner. Du har en analytisk tilnærming til prosesser og evner å lede deg selv og andre mot felles mål. Det er viktig for oss at du motiveres av å jobbe i en voksende bedrift, der samarbeid og gjensidig støtte er avgjørende. Samtidig forventer vi at du har en drivkraft til å utforske og utfordre nye prosjektmuligheter, fra ide til endelig beslutning er tatt.

Vi holder til på Stord og ønsker å skape et sterkt samhold i selskapet, derfor vil vi gjerne at du sitter sammen med oss. Likevel er avstand ingen hindring lenger, og vi vurderer gjerne alternativer dersom du er riktig.

Nysgjerrig?
Kontakt vår rådgiver i Human, Edvard Thormodsæter, på mob 958 82 299. Du kan også kontakte CBDO i HYDS, Øyvind Dale, på mob 479 02 345 for spørsmål. 

SØK HER