Åpner det første hydrogenanlegget

Onsdag 31. mai åpner hydrogenproduksjonsanlegget Stord Hydrogen og testsenteret anlegget er en del av, Energy House, på Stord. 

Dette blir HYDS sitt første anlegg i drift, og det blir offisielt åpnet av ordfører i Stord kommune, Gaute Straume Epland, og CEO Thor Henrik W. Hagen, under arrangementet «Energy House Day».

Dette er en stor dag for hydrogenproduksjonen i Norge og milepæl for HYDS, Greenstat og Alltec Services, som sammen eier Stord Hydrogen. Når produksjonen av grønt hydrogen kommer i gang ved anlegget i slutten av mai, er det med en kapasitet på 140 tonn i året. Anlegget blir dermed ledende innen produksjon av grønt hydrogen i Norge, og så godt som dobler mengden grønt hydrogen som blir kommersielt tilgjengelig for enkeltkunder her til lands. 

Energy House har også sin offisielle åpning denne dagen. Energy House er et verdensledende testsenter for maritime energisystemer og fremtidens drivstoff. Stord Hydrogen leverer grønt hydrogen direkte inn til testsenteret, utnytter kraft som blir produsert i testene ved Energy House og bruker det til å produsere hydrogen. I tillegg kan hydrogenanlegget levere trykksatt hydrogen direkte til andre kunder via transportbare høytrykkstanker. 

På åpninga presenterer nøkkelaktørene bak Energy House seg, og det blir guidet omvisning på området. Under arrangementet gir vi også siste status fra de banebrytende prosjektene som testes og utvikles i Energy House.

Flere nyheter