HYDS skal levere styringssystem til Varanger kraft Hydrogen

Denne uka signerte Hydrogen Solutions (HYDS) og Varanger kraft Hydrogen en avtale om leveranse av styringssystem til hydrogenproduksjonsanlegget til Varanger kraft i Berlevåg. Avtalen innebærer at HYDS skal utvikle et styringssystem, inkludert opsjon for samarbeid om drift av anlegget. 

–  Samarbeidet og avtalen med Varanger kraft Hydrogen er et steg på veien til å tilby grønt hydrogen til forbrukere i Nord-Norge og den nordlige delen av Skandinavia. For HYDS er regionen i nord svært interessant og samarbeidet med Varanger kraft Hydrogen er en ypperlig mulighet til å utvikle markedet for grønt hydrogen sammen, sier Øyvind Dale, leder for forretningsutvikling i HYDS.

Varanger Kraft Hydrogen har produsert grønt hydrogen siden 2020, men fra 2024 åpnes det for kommersiell produksjon av opp til 500 bar.

–  Med HYDS som leverandør av vårt styringssystem får vi en verdifull erfaringsutveksling, og tilgang på unik kompetanse om bygging og drift av hydrogenanlegg, sier Jørn Uno Mikkelsen, forretningsutvikler i Varanger kraft Hydrogen.

Øyvind Dale, leder for forretningsutvikling i HYDS

Om HYDS:

Hydrogen Solution (HYDS) ble etablert i 2021 og er et hurtig voksende norsk hydrogenselskap. HYDS utvikler, bygger, eier og opererer hydrogenanlegg, og strategien er å produsere grønne hydrogen- og hydrogenderivater skalerbare og lokalt. Det første på anlegget på Stord åpner i mai 2023. Det andre anlegget i Egersund er under bygging. Les mer om HYDS på www.hydrogensolutions.no/

Om Varanger kraft:

Varanger Kraft Hydrogen (VKH) ble etablert i 2019, og har hydrogenproduksjon i Berlevåg. I tillegg har VKH konsesjon på 103,4 MW vindkraft i Berlevåg, som foreløpig ikke er bygd ut på grunn av begrensninger i sentralnettet. Varanger Kraft er også eier i Green Ammonia Berlevåg, som ser på storskala grønn ammoniakkproduksjon i Berlevåg. Les mer om VKH på www.varanger-kraft.no/hydrogen/

Varanger Kraft Hydrogen sitt hydrogenproduksjonsanlegg i Berlevåg

Flere nyheter