Hydrogen Solutions åpnet sitt første hydrogenanlegg

En fordobling av grønt hydrogen tilgjengelig for sluttkunder i Norge. Det er forventningen når Hydrogen Solutions (HYDS) i dag åpnet sitt produksjonsanlegg og starter opp med produksjon av grønt hydrogen. 

– Dette er en stor dag for oss, og for veien mot nullutslippssamfunnet. Kontaineren til vår første kunde står allerede koblet til anlegget, klar til å ta imot trykksatt grønt hydrogen. I løpet av et år er planen å produsere 140 tonn grønt hydrogen til sluttkunder og testsenteret Energy House, som anlegget er knyttet til, sier daglig leder i HYDS, Thor Henrik W. Hagen. 

Anlegget på Stord er det første av flere anlegg HYDS holder på å bygge, som settes i drift. I løpet av 2024 åpner de et i Egersund, og flere er under utvikling.

For booking, gå til Stord Hydrogen sine hjemmesider.

– Se til Norge, se til vest og se til Stord!

Thor Henrik W. Hagen legger vekt på det gode lokale samarbeidet som forutsetningen for at anlegget nå kan åpne.

– Dette hadde ikke vært mulig å få til uten den tilgangen til nøkkelkompetanse hos så mange lokale samarbeidspartnere som vi har her lokalt. 

Han trakk og fram den gode støtten fra Stord kommune, i anlegget sin offisielle åpning under arrangementet Energy House Day.

Ordfører på Stord, Gaute Straume Epland, stod for den offisielle åpningen ved å starte anlegget sitt produksjonssystem med et museklikk. Ordføreren trakk fram samarbeidet som et viktig ledd i kommunen sine klimaambisjoner. 

– Det er viktig for Stord kommune å støtte utvikling av grønn industri, som dette hydrogenanlegget og testsenteret Energy House, for at vi skal kunne nå våre mål om nullutslipp, sa Epland. 

Dansk elektrolyseteknologi helt sentralt for anlegget

Den danske ambassadøren til Norge, Louise Bang Jespersen, besøkte anlegget på Stord i forbindelse med åpningen. Elektrolysøren som produserer hydrogenet i anlegget til HYDS er fra den danske elektrolyseprodusenten Green Hydrogen Systems. Det er den første danske elektrolysøren i drift i Norge.

Jespersen var interessert i hvordan HYDS tar i bruk teknologien til å etablere lokale, skalerbare hydrogenanlegg, som kan kopieres til ulike steder og modeller for energitilgang. HYDS utvikler for tiden flere anlegg, men ser og til utlandet for å etablere flere lokale hydrogenanlegg av samme typen: 

– Det skjer mye i Danmark. De er langt fremme for eksempel på det som går på lagring av hydrogen. Siden de er del av EU er det en del insentiver for å utvikle hydrogenmarkedet som vi ikke har i Norge, så det er et mulig område vi ser til. Nå får vi god erfaring med dette anlegget og det vi snart skal åpne i Egersund. Det er erfaring vi kan ta med oss og kopiere til bygging og drift av flere anlegg –i Danmark, men også i andre land, forteller Hagen.

Flere nyheter