Kraftselskap kjøper andel i HYDS

Det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Energi kjøper seg inn i Hydrogen Solutions AS (HYDS) med en andel på 10 prosent. Fra før eies selskapet av Sunnhordland kraftlag AS (SKL), i tillegg til en gruppe private investorer.

– Dette er en stor begivenhet for oss. Det gir HYDS styrke og stabilitet at enda en markant aktør fra kraftmarkedet går inn på eiersida, sier Thor Henrik W. Hagen, daglig leder i hydrogenselskapet. 

HYDS utvikler, bygger, eier og drifter produksjonsanlegg for grønt hydrogen. I mai åpnet selskapet sitt første produksjonsanlegg på Stord, med en kapasitet til å produsere 140 tonn hydrogen årlig. Til høsten åpner de et nytt anlegg i Dalane Energi sitt lokalområde, Egersund. Flere anlegg er under utvikling og bygging.

– Dette oppkjøpet er gunstig av flere grunner. For det første bekrefter det at flere sterke og stabile aktører har tro på markedet for grønt hydrogen som vi er med på å utvikle, og på forretningsmodellen vår. I tillegg kan det gi oss bedre tilgang på kraft på nye steder, forteller Hagen.

Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS
Stord Hydrogen

Dalane Energi befester hydrogensatsing

– Markedet for grønt hydrogen er i rivende utvikling. Det er veldig spennende å følge med på, og rimer veldig godt med vår satsing på å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Idar Sønstabø, daglig leder i Dalane Energi.

Selskapet deltar fra før i et innovasjonsprosjekt kalt ROBINSON, i regi av EUs Horizon 2020-program. Som én av 18 samarbeidspartnere, fra ti ulike land, jobber de med å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder, der hydrogen er en av energikildene.

Gjennom ROBINSON er Dalane Energi engasjert i produksjon av grønt hydrogen i selskapet Dalane Hydrogen, som de eier sammen med Egersund næring og havn, og HYDS. Dette produksjonsanlegget skal levere hydrogen til prosjektet samtidig som det overskytende går til kommersielt salg. Produksjonsanlegget bygges i Egersund av HYDS. Når ROBINSON er avsluttet, vil Dalane Hydrogen overta eierskap og produksjonsansvar for anlegget i Egersund.

– Vi samarbeider allerede godt med HYDS gjennom dette prosjektet i vår region og vi har også andre konkrete planer for etablering i regionen. Med dette kjøpet bekrefter vi det gode samarbeidet og legger vår videre satsing på hydrogen inn i HYDS. Samtidig viser vi at vi ønsker å være med på videre vekst i Norge og internasjonalt framover i en spennende bransje, forteller Sønstabø.

Idar Sønstabø, daglig leder i Dalane Energi
Dalane Hydrogen

Om HYDS:

Hydrogen Solution AS (HYDS) ble etablert i 2021 og er et hurtig voksende norsk hydrogenselskap. HYDS utvikler, bygger, eier og opererer hydrogenanlegg, og strategien er å produsere grønne hydrogen- og hydrogenderivater gjennom skalerbare og lokale anlegg. Det første på anlegget på Stord åpnet i mai 2023. Det andre anlegget i Egersund skal stå klart høsten 2023. Les mer om HYDS på www.hydrogensolutions.no/

Om Dalane Energi:

Dalane Energi AS er et energikonsern som driver med tradisjonell vannkraftproduksjon, strømsalg og som eier regionalt og lokalt linjenett i de fire Dalane-kommunene i Sør-Rogaland. Konsernet er også største eier i Altifiber som leverer fibertjenester i Sør-Rogaland og store deler av Agder. Konsernet har de siste årene engasjert seg aktivt i næringsutvikling og har også etablert seg som en aktør innen produksjon av kraft ved solceller. Les mer om Dalane Energi på https://dalane-energi-konsern.no/

Flere nyheter