Skalerbar, lokalprodusert, grønn hydrogen!

Utprøvd teknologi

Ved å benytte kommersielt tilgjengelige og utprøvde løsninger satt sammen i nøkkelferdige leveranser med drift og vedlikeholdsavtaler, vil vi gjøre hydrogen til et reelt nullutslipsalternativ i Norge.

Konseptet er basert på fleksible og skalerbare moduler som er godt egnet for lokal produksjon og lokal verdiskapning.

Hvordan?

HYDS-Hydrogen-Solutions-Illiustration-NO

Hvordan?

HYDS-Hydrogen-Solutions-Illiustration-NO

”Vi bruker ren, fornybar
vannkraft for å skape
grønn hydrogen.”

Vårt produksjon- smål for 2022

0

kg hydrogen

Vårt produksjon- smål for 2022

0

kg hydrogen

Lokalt eierskap –
internasjonalt fokus

HYDS skal utvikle, bygge, eie og drifte flere anlegg for produksjon av grønn
hydrogen og forestå eventuell dispensing eller bunkring ved anleggene.

Vi har finansiell soliditet og gjennomføringsevne og representerer kunnskap
fra hele verdikjeden fra vannkraft og elektrolyse til dispensing, drift og
vedlikehold.

Ingen CO2 utslipp – totalt klimanøytralt

Overløp_Midtbotn_Grønn-hydrogen-produksjon
I jakten på mer miljøvennlige løsninger for en rekke industrier, som for eksempel langtransport og kjemikalieindustri er karbonfri hydrogen løsningen. Grønn hydrogen kan bli omgjort til elektrisitet og videreforedling 
til for eksempel amoniakk som sikrer energi til industri og drivstoff til biler, trailere, skip og fly.

Ingen CO2 utslipp – totalt klimanøytralt

Overløp_Midtbotn_Grønn-hydrogen-produksjon
I jakten på mer miljøvennlige løsninger for en rekke industrier, som for eksempel langtransport og kjemikalieindustri er karbonfri hydrogen løsningen. Grønn hydrogen kan bli omgjort til elektrisitet og videreforedling 
til for eksempel amoniakk som sikrer energi til industri og drivstoff til biler, trailere, skip og fly.