HYDS overtar Liquiline

Hydrogen Solutions AS (HYDS) overtar alle aksjer i Liquiline AS, og selskapet blir et heleid datterselskap av HYDS.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Liquiline etablerte HYDS i februar 2021 som en felles satsing på lokalprodusert grønt hydrogen. Målsettingen med selskapet er å utvikle, bygge, eie og drifte skalerbare hydrogenanlegg, og bidra til å bygge opp en infrastruktur for grønt hydrogen i Norge. Dette har man lykkes med, og selskapet har to produksjonsanlegg under bygging, henholdsvis på Stord og i Egersund. HYDS har en spesiell satsing på hydrogenprosjekter inn mot småkraftbransjen sammen med sterke samarbeidspartnere som Dalane Energi AS og Småkraft AS.

For å rendyrke satsingen og merkevarebyggingen, har HYDS ervervet alle aksjer i Liquiline. Liquiline vil inngå som et heleid datterselskap i HYDS med ansvar for teknologiutvikling og salg av HyProvideTM elektrolysører fra Green Hydrogen Systems (GHS) i det norske markedet. Sistnevnte med utgangspunkt i partneravtalen som ble inngått med GHS i 2019. De 4 første HyProvideTM A90 elektrolysører vil bli satt i produksjon i Norge i løpet av kort tid, og flere nye prosjekter er under utvikling.

Endringen medfører at Liquiline vil bli samlokalisert med HYDS på Stord. Nåværende eiere i Liquiline vil få sine eierandeler i Liquiline overført til HYDS, og vil til sammen eie 50 % av selskapet. De resterende 50 % vil bli eid av SKL som i dag.

Knut Førland vil fortsatt lede Liquiline, men vil samtidig gå inn i ledergruppen i HYDS som Head of Business Development & Sales.

– Dette er en naturlig endring av vår selskapsstruktur. Endringen vil styrke selskapet i det videre arbeidet med å ta på seg ledertrøyen som produsent av skalerbar lokalprodusert grønt hydrogen i Norge, sier Ove Røssland, styreleder i HYDS. Han legger til at målsettingen er å bygge opp et ledende kompetansemiljø innenfor grønt hydrogen på Stord sammen med SKL. I tillegg har det vært viktig for eierne å videreføre Liquiline som en sterk merkevare innenfor småskala LNG, både nasjonalt og internasjonalt.

Om Liquiline:

  • Etablert i 2005 som et gassteknologiselskap spisset inn mot LNG og LBG.
  • Har levert flere turn-key fyllestasjoner og bunkringsanlegg for skip, blant annet bunkringsanlegget til Fjord Line i Hirtshals, det første anlegget av sitt slag i Danmark.
  • Økt satsing på hydrogen siden 2018/2019, og inngikk høsten 2019 en partneravtale med den danske elektrolyseleverandøren, Green Hydrogen Systems.
  • Etablerte i februar 2021 Hydrogen Solutions AS sammen med Sunnhordland Kraftlag.

Om Hydrogen Solutions:

  • Etablert i 2021 med SKL og Liquiline som eiere.
  • HYDS skal utvikle, bygge, eie og drifte anlegg for produksjon av grønt hydrogen. Har hovedfokus på skalerbare anlegg og lokalprodusert hydrogen.
  • HYDS har flere spennende prosjekter i porteføljen, og er godt i gang med byggingen av det første anlegget som skal være i drift på Stord i begynnelsen av 2023.
  • Benytter kommersielt tilgjengelige og utprøvd teknologi til å levere nøkkelferdige løsninger.
  • Selskapet er samlokalisert med SKL på Stord og har p.t. 9 ansatte.

Flere nyheter