HYDS inngår strategisk samarbeid med ledende amerikansk aktør innen produksjon av flytende grønt hydrogen  

  

Titusville, Florida og Stord, Norge (13. februar 2023) HYDS og GenH2annonserer i dag et strategisk partnerskap om produksjon av flytende grønt hydrogen i Norge og resten av Norden. Løsningene blir tilgjengelige gjennom Liquiline, og er basert på GenH2’s integrerte teknologi for flytendegjøring og lagring av hydrogen.       

Avtalen er en svært viktig milepæl for HYDS sin satsing på lokalprodusert grønt hydrogen innen maritim transport, der flytende hydrogen har store fordeler sammenlignet med komprimert hydrogen.

«Løsninger for skalerbar produksjon av flytende grønt hydrogen i mindre volumer har ikke vært kommersielt tilgjengelig i markedet. De helintegrerte løsningene fra GenH2 representerer i denne sammenheng en «game changer». Løsningene gjør det mulig å produsere flytende grønt hydrogen til konkurransedyktige priser tett på brukerne, uten kostbar og komplisert transport. Spesielt innenfor bunkring av skip, vil dette åpne opp for nye spennende muligheter. HYDS har utforsket flere løsninger for flytendegjøring av hydrogen. Valget falt på GenH2’s modulære teknologi, først og fremst fordi teknologien har høye krav til sikkerhet, er brukervennlig og godt egnet for integrasjon med andre teknologier», sier Thor Henrik W. Hagen, CEO i HYDS.  

GenH2 satser på serieproduksjon av løsninger/infrastruktur som er nødvendig for å gjøre hydrogen til et reelt nullutslippsalternativ. Selskapets teknologi muliggjør sikker flytendegjøring, lagring og distribusjon av lokalprodusert grønt hydrogen. HYDS er en ny og raskt voksende aktør i det norske hydrogenmarkedet. Selskapet satser på skalerbare og nøkkelferdige anlegg basert på kommersielt tilgjengelig og velprøvd teknologi.    

«Vi er glade for å samarbeide med HYDS og deres datterselskap Liquiline for å tilby lokal produksjon og lagring av flytende hydrogen i Norge», sier Greg Gosnell, president og CEO i GenH2. «Det å kunne produsere og lagre hydrogen lokalt reduserer kostnader og risiko forbundet med forsyningskjeden for flytende hydrogen. Partnerskapet med HYDS åpner det nordiske markedet for oss, og skaper en god mulighet for å akselerere overgangen til ren energi i dette svært viktige markedet».

«Etter en tett og god dialog over flere år, er vi svært glade for kunne formalisere samarbeidet med GenH2. Dette gir oss tilgang til deres ledende skalerbare teknologi for flytendegjøring av hydrogen, og vi er veldig stolte av at de har valgt oss som samarbeidspartner. Sammen med GenH2 og HYDS er vi nå klare til å starte byggingen av en verdikjede for flytende hydrogen i Norden, med hovedfokus på maritime sluttkunder», sier Knut Førland, daglig leder i Liquiline.       

Om GenH2

GenH2 er en ledende leverandør av hydrogeninfrastruktursystemer innenfor ren energi/ hydrogen. GenH2-løsninger muliggjør sikker flytendegjøring, lagring og distribusjon av grønt hydrogen. Selskapet har hovedfokus på masseproduksjon av skalerbart utstyr som muliggjør en rask utbygging for å gjøre hydrogen tilgjengelig for daglig bruk over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Titusville i Florida, og flere nøkkelpersoner på teknisk side har mangeårig erfaring fra utvikling av hydrogenteknologi i NASA. Les mer om GenH2 på www.DiscoverHydrogen.com

Om HYDS

Hydrogen Solution (HYDS) ble etablert i 2021 og er et hurtig voksende norsk hydrogenselskap. HYDS utvikler, bygger, eier og opererer hydrogenanlegg, og strategien er å produsere grønne hydrogen- og hydrogenderivater skalerbare og lokalt. De to første anleggene er allerede under bygging på Stord og i Egersund, med planlagt oppstart henholdsvis 1. kvartal 2023 og 2. kvartal 2023. Les mer om HYDS på www.hydrogensolutions.no/en/

Om Liquiline

Selskapet ble etablert i 2005 og har en omfattende referanseliste innen transport, lagring og bunkring av LNG og LBG. Selskapet har levert flere nøkkelferdige fyllestasjoner og bunkringsanlegg for skip, blant annet bunkringsanlegget til Fjord Line i Hirtshals, det første anlegget av sitt slag i Danmark. Siden 2018 har Liquiline sitt hovedfokus vært innenfor hydrogen. I 2019 ble det inngått et samarbeid med Green Hydrogen Systems om salg av deres elektrolysører i Norge. Liquiline er i dag et heleid datterselskap av Hydrogen Solutions (HYDS). Les mer om Liquiline på www.liquiline.no

Kontaktpersoner:

Greg Gosnell, President & CEO, GenH2 Corp., E-mail: contactGenH2@genh2.com

Thor Henrik W. Hagen, CEO, Hydrogen Solutions AS, mobil: +47 901 71 479

Knut Førland, Managing Director, Liquiline AS, mobil: +47 918 41 001

Flere nyheter